Portuguese ➡ Native language names (autonyms): Português / Língua portuguesa
➡ Other names for this language: Português, Portugais, Purtagaalee
➡ Ang wikang ginagamit sa mga bansa ay ang sumusunod: Portugal
➡ Mga Aralin - Português / Língua portuguesa