Portuguese

Native language names (autonyms): Português / Língua portuguesa
drugi nazivi za ovaj jezik Português, Portugais, Purtagaalee
Jezik koji se govori u tim zemljama: Portugal