Portuguese ➡ Nazivi maternjih jezika (autonimi): Português / Língua portuguesa
➡ drugi nazivi za ovaj jezik Português, Portugais, Purtagaalee
➡ Jezik koji se govori u tim zemljama: Portugal
➡ Lessons - Português / Língua portuguesa