GIVE ANSWERS - 官話

Votoni tani!i papërgjigjurPyetje në gjuhën
Sta bien esta traduccion?

GIVE ANSWERS

WzShen profile picture WzShenFebruary 2021
这样好吗?