ช่วยเหลือ

NEW ARTICLE

ฉันต้องมีอุปกรณ์พิเศษอะไรสำหรับใช้กับโพลีกลอท คลับ เวปไซด์?ในการใช้เว็บไซต์ Polyglot Club คุณจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ (หรืออุปกรณ์พกพาอื่น) และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องใช้ไมโครโฟนและเว็บแคมหากคุณใช้ href="http://skype.com" > Skype

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง:

Comments

Filter by Language:
 1  1 All