راهنمایی

نیازدارم ؟ Polyglot Club آیا من به امکانات ویژه ای برای استفاده از وبسایتشما برای استفاده از سایت چندزبانه نیاز به یک دستگاه کامپیوتر(یا دستگاهی دیگر مثل تلفن همراه)و یک اتصال به اینترنت نیاز دارید
و اگر از اسکایپ استفاده می کنید یک میکروفون و یک وب کم نیاز است.

مباحث مرتبط:

Comments

Filter by Language:
 1  1 All
Atefeh24 profile picture Atefeh24August 2020
من نمیتوانم وارد صفحه چت شوم.
فارسی