Help

NEW ARTICLE

Kailangan ko ba ng espesyal na kagamitan upang gamitin ang nakasulat sa maraming wika Club website?Upang magamit ang website ng Polyglot Club, kakailanganin mo ang isang computer (o isa pang mobile device) at isang koneksyon sa internet. Ang mikropono at isang webcam ay kinakailangan kung gumagamit ka ng href="http://skype.com" > Skype .

Related topics:

Comments

Filter by Language:
 1  1 All