ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member Aleksandar351
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member andrej_mil
andrej_milCountry: 471Kraljevo
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello, i trying to improve my English. I can teach others Serbian. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 200 (1%)

Send Message


member Cassiopeia77
Cassiopeia77Country: 471Belgrade
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« - I'll fill this up later - »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


member ita_gata_r
ita_gata_rCountry: 471Beograd
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member andro_peta
andro_petaCountry: 471Belgrade
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I am a Croatian learning Portuguese »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 200 (1%)

Send Message


member Orfej
OrfejCountry: 471Belgrade
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 10 (1%)

Send Message


member matke
matkeCountry: 471Belgrade
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I want to learn basics of Russian, can teach you Serbian. I can help you even if I don't want to learn your language, so give it a shot :) For every... »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 14 945 (43%)

Send Message


member Natachkica
NatachkicaCountry: 471Kragujevac
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member milina_kos
milina_kosCountry: 471Belgrade
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member markkoo
markkooCountry: 471Kraljevo
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member nikola_kor
nikola_korCountry: 471Beograd
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member Vuk1994
Vuk1994Country: 471Belgrade
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member milica87
milica87Country: 471Belgrade
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member el_jefee
el_jefeeCountry: 471Belgrade
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member _Mateja
_MatejaCountry: 471Beograd
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member deximat
deximatCountry: 471Belgrade
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Gaga81
Gaga81Country: 471Beograd
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Beka86
Beka86Country: 471Šabac
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่