دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member Silvie25
Silvie25Country: 471Beograd
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Please, don't ask me for skype, facebook.etc..I don't use it nor I want to. Thanks! »

VIP VIP GOLD MEMBERامتیازات اعتماد: 48 405 (100%)

پیام ارسال کنید


member Rada30
Rada30Country: 471Kovin
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Здраво! Волим путовања, стране језике, да разговарам и дружим се са странцима,као и да истражујем њихову традицију,културу,обичаје. Границе наше земљ... »

VIP VIP SILVER MEMBERامتیازات اعتماد: 10 630 (31%)

پیام ارسال کنید


member ivlatin83
ivlatin83Country: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

« I m professor of latin and old greek, I m also teaching spanish. My maternal language is serbian, I know russian and of course inglish. I like ... »

امتیازات اعتماد: 8 285 (24%)

پیام ارسال کنید


member abcdrene
abcdreneCountry: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Orfej
OrfejCountry: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 10 (1%)

پیام ارسال کنید


member BOJANABOKICA
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member AlfaCoin
AlfaCoinCountry: 471Beograd
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member ZELENA021
ZELENA021Country: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hello, i am native Serbian and i would really like to learn Spanish(which i am kinda good at, and no i didn't watch one spanish telenovela i actually ... »

امتیازات اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member gordanacube
gordanacubeCountry: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Dusan14
Dusan14Country: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

« A cosmopolitan,I like traveling, sports and learning new languages! »

امتیازات اعتماد: 2 440 (7%)

پیام ارسال کنید


member Ivana_NS
Ivana_NSCountry: 471Novi Sad
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member stefan_tanovic
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member annavujic
annavujicCountry: 471Novi Sad
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member Randjela
RandjelaCountry: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member kirilka_stipsovic
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Terve, my name is Marija I am from Serbia.I like traveling, photography and juggling.I would like to have friends from all over the worl... »

امتیازات اعتماد: 210 (1%)

پیام ارسال کنید


member marco06
marco06Country: 471Sremska Mitrovica
زبان تدریسی
آموختن زبان

« I would like to learn languages ​​and meet new friends. I believe this is the right place for it. Je voudrais apprendre des langues et rencontrer d... »

امتیازات اعتماد: 210 (1%)

پیام ارسال کنید


member Suzi87
Suzi87Country: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member SSux
SSuxCountry: 471Krusevac
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیازات اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله