دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member kaca__antic
kaca__anticCountry: 471Kragujevac
زبان تدریسی
آموختن زبان

30 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member Nikola011
Nikola011Country: 471Beograd
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Меня зовут Никола, мне 23, я серб. Хочу улучшить свои знания русского языка и найти новых друзей.... »

430 امتیاز (2%)

پیام ارسال کنید


member ANDJELIKA
ANDJELIKACountry: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

30 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member Sanja7
Sanja7Country: 471Novi Sad
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hi, my name is Sanja! I'm here to improve and practice my German. My mother tongue is Serbian, but I'm also fluent in English :) »

430 امتیاز (2%)

پیام ارسال کنید


member Strahinja21
Strahinja21Country: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

30 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member jovanapo
jovanapoCountry: 471Beograd
زبان تدریسی
آموختن زبان

30 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member Silvie25
Silvie25Country: 471Beograd
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Please, don't ask me for skype, facebook.etc..I don't use it nor I want to. Thanks! »

VIP VIP GOLD MEMBER48 375 امتیاز (100%)

پیام ارسال کنید


member nemanja_gr
nemanja_grCountry: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

0 امتیاز (0%)

پیام ارسال کنید


member beatwf
beatwfCountry: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

30 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member dusan_kanl
dusan_kanlCountry: 471Beograd
زبان تدریسی
آموختن زبان

0 امتیاز (0%)

پیام ارسال کنید


member gradisa
gradisaCountry: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

210 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member Aleksandar0108
زبان تدریسی
آموختن زبان

30 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member fb_1557079017
زبان تدریسی
آموختن زبان

0 امتیاز (0%)

پیام ارسال کنید


member ivlatin83
ivlatin83Country: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

« I m professor of latin and old greek, I m also teaching spanish. My maternal language is serbian, I know russian and of course inglish. I like ... »

8 235 امتیاز (24%)

پیام ارسال کنید


member SonjaS
SonjaSCountry: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

240 امتیاز (1%)

پیام ارسال کنید


member goran_gora
goran_goraCountry: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

0 امتیاز (0%)

پیام ارسال کنید


member ivana_seli
ivana_seliCountry: 471Belgrade
زبان تدریسی
آموختن زبان

0 امتیاز (0%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله