Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member fb_1558543831
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member kaca__antic
kaca__anticCountry: 471Kragujevac
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Nikola011
Nikola011Country: 471Beograd
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Меня зовут Никола, мне 23, я серб. Хочу улучшить свои знания русского языка и найти новых друзей.... »

430 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member Sanja7
Sanja7Country: 471Novi Sad
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi, my name is Sanja! I'm here to improve and practice my German. My mother tongue is Serbian, but I'm also fluent in English :) »

430 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member ANDJELIKA
ANDJELIKACountry: 471Belgrade
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Draganattt1234554321
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Jag är tjugo åtta år gammal. Jag studerade Fakultet i Beograd, speciell education och rehabilition, avdelning sleciell pedagog. Jag har inte barn, men... »

430 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member Strahinja21
Strahinja21Country: 471Belgrade
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member jovanapo
jovanapoCountry: 471Beograd
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Silvie25
Silvie25Country: 471Beograd
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Please, don't ask me for skype, facebook.etc..I don't use it nor I want to. Thanks! »

VIP VIP GOLD MEMBER48 375 Điểm (100%)

Gửi tin nhắn


member nemanja_gr
nemanja_grCountry: 471Belgrade
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member beatwf
beatwfCountry: 471Belgrade
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member dusan_kanl
dusan_kanlCountry: 471Beograd
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member gradisa
gradisaCountry: 471Belgrade
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

210 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Aleksandar0108
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member fb_1557079017
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member ivlatin83
ivlatin83Country: 471Belgrade
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I m professor of latin and old greek, I m also teaching spanish. My maternal language is serbian, I know russian and of course inglish. I like ... »

8 235 Điểm (24%)

Gửi tin nhắn


member SonjaS
SonjaSCountry: 471Belgrade
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

240 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member goran_gora
goran_goraCountry: 471Belgrade
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng