Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member sweetytyra
sweetytyraCountry: 471Novi Sad
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Draganattt1234554321
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Jag är tjugo åtta år gammal. Jag studerade Fakultet i Beograd, speciell education och rehabilition, avdelning sleciell pedagog. Jag har inte barn, men... »

Trust points: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member Aleks9999
Aleks9999Country: 471Beograd
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Cassiopeia77
Cassiopeia77Country: 471Belgrade
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« - I'll fill this up later - »

Trust points: 410 (2%)

Gửi tin nhắn


member esperanto64
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Learning languages... »

Trust points: 1 105 (4%)

Gửi tin nhắn


member Silvie25
Silvie25Country: 471Beograd
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Please, don't ask me for skype, facebook.etc..I don't use it nor I want to. Thanks! »

VIP VIP GOLD MEMBERTrust points: 48 375 (100%)

Gửi tin nhắn


member stefan_pet
stefan_petCountry: 471Belgrade
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Lilith334
Lilith334Country: 471Beograd
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member danilo_ris
danilo_risCountry: 471Belgrade
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 240 (1%)

Gửi tin nhắn


member nikoslav1
nikoslav1Country: 471Novi Sad
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Zvezda13
Zvezda13Country: 471Belgrade
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello, I am here for learning and meeting new interesting people. Feel free to write to me, because we are connected :) »

Trust points: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member vuk_nesic
vuk_nesicCountry: 471Belgrade
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member nedapetr
nedapetrCountry: 471Beograd
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Dusan14
Dusan14Country: 471Belgrade
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« A cosmopolitan,I like traveling, sports and learning new languages! »

Trust points: 2 440 (7%)

Gửi tin nhắn


member Nikola011
Nikola011Country: 471Beograd
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Меня зовут Никола, мне 23, я серб. Хочу улучшить свои знания русского языка и найти новых друзей.... »

Trust points: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member Sofija1
Sofija1Country: 471Belgrade
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I`m a scientist from Serbia and I`m interesting in perfecting my English but also maintaining Russian. I would like to talk to somebody in English and... »

Trust points: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member Jelena070
Jelena070Country: 471Beograd
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I want to learn English to speak fluently..Help mee :) »

Trust points: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member jelena_min
jelena_minCountry: 471Pančevo
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Trust points: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng