Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member Gildas_dlg
Gildas_dlgCountry: 527Yaounde
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I'm a young worker who wants to extend his language skills, especially in English, and I'm looking for someone to practice the language with on a dail... »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member King007
King007Country: 527Douala
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi there. I'm King Josaphat. I'm 22 y/o, I'm a software engineer and I'm native in French. I'm here to improve my spoken english and make some frien... »

Điểm tin cậy: 410 (2%)

Gửi tin nhắn


member Enro
EnroCountry: 527Yaounde
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Aiiiche
AiiicheCountry: 527Yaounde
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Je suis passionnée par les langues, mais jusque là limitée car n'ayant pas avec qui réaliser ce souhait. Je trouve que c'est une initiative louable qu... »

Điểm tin cậy: 800 (3%)

Gửi tin nhắn


member ClaireJOP18
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Parkeur
ParkeurCountry: 527Yaounde
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Ludovic237
Ludovic237Country: 527Yaounde
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member hubertal
Ngôn ngữ có thể dạyewo
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Servicestra
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member L_binky
L_binkyCountry: 527Yaounde
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Je cherche un correspondant avec que je pourrais discuter pour m'aider à ameliore mon anglais »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member mavie_foye
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Pskom
PskomCountry: 527Douala
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member fortes_mbu
fortes_mbuCountry: 527Bamenda
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member emilienne_
emilienne_Country: 527Yaounde
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Djouksmo
DjouksmoCountry: 527Douala
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member patouabene
patouabeneCountry: 527Yaoundé
Ngôn ngữ có thể dạybum
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member darlin_hya
darlin_hyaCountry: 527Yaounde
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member magwa10
magwa10Country: 527Yaounde
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi to you How are you doing? I am Sandrine, 38 years old, married, French native, trying to improve my English level and wanted to learn chinese (ma... »

Điểm tin cậy: 410 (2%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng