Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member Aiiiche
AiiicheCountry: 527Yaounde
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Je suis passionnée par les langues, mais jusque là limitée car n'ayant pas avec qui réaliser ce souhait. Je trouve que c'est une initiative louable qu... »

Điểm tin cậy: 800 (3%)

Gửi tin nhắn


member L_binky
L_binkyCountry: 527Yaounde
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Je cherche un correspondant avec que je pourrais discuter pour m'aider à ameliore mon anglais »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member Djouksmo
DjouksmoCountry: 527Douala
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member patouabene
patouabeneCountry: 527Yaoundé
Ngôn ngữ có thể dạybum
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member darlin_hya
darlin_hyaCountry: 527Yaounde
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member magwa10
magwa10Country: 527Yaounde
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi to you How are you doing? I am Sandrine, 38 years old, married, French native, trying to improve my English level and wanted to learn chinese (ma... »

Điểm tin cậy: 410 (2%)

Gửi tin nhắn


member maurice2
maurice2Country: 527Yaounde
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member vicky_long
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Leandrine
LeandrineCountry: 527Yaoundé
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Titoby
TitobyCountry: 527Douala
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member jose-12
jose-12Country: 527Yaounde
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« je suis moi et reste moi »

Điểm tin cậy: 410 (2%)

Gửi tin nhắn


member Stevekompany
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Gabrielbylal
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Gilles-jonas
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member dabams_asa
dabams_asaCountry: 527Yaounde
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member BERTOUA
BERTOUACountry: 527Bertoua
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member jules_tcha
jules_tchaCountry: 527Yaounde
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member hiacynthe
hiacyntheCountry: 527Yaounde
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng