Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member vanrose
vanroseCountry: 527Dschang
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi friends. I speak and write fluently French and I can help you in your learning if you want it. on my side, I would like to learn English because I ... »

430 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member King007
King007Country: 527Douala
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi there. I'm King Josaphat. I'm 22 y/o, I'm a software engineer and I'm native in French. I'm here to improve my spoken english and make some frien... »

410 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member magwa10
magwa10Country: 527Yaounde
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi to you How are you doing? I am Sandrine, 38 years old, married, French native, trying to improve my English level and wanted to learn chinese (ma... »

410 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member akoachere_
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member Kingjo007
Kingjo007Country: 527Douala
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member OncleG
OncleGCountry: 527Douala
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member fabrice_mb2
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member DJEAKO
DJEAKOCountry: 527Douala
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member hapsita_da
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member yvonne_njo
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member nyegeho
nyegehoCountry: 527Yaounde
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Katysun87
Katysun87Country: 527Douala
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Modeste_Mimodje
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member manuella_s
manuella_sCountry: 527Yaounde
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi, I'm 19years old, perfectly bilingual in French and English, currently studying Chinese but looking forth to study Italian for further studies. I'm... »

320 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member gerard237
gerard237Country: 527Douala
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member arick
arickCountry: 527Yaoundé
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member CHINEDZE
CHINEDZECountry: 527Bafoussam
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

230 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member don_richar
don_richarCountry: 527Yaounde
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng