ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member Titoby
TitobyCountry: 527Douala
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member jose-12
jose-12Country: 527Yaounde
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« je suis moi et reste moi »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 410 (2%)

Send Message


member darlin_hya
darlin_hyaCountry: 527Yaounde
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member Stevekompany
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member vicky_long
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member L_binky
L_binkyCountry: 527Yaounde
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Je cherche un correspondant avec que je pourrais discuter pour m'aider à ameliore mon anglais »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member Gabrielbylal
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Gilles-jonas
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member dabams_asa
dabams_asaCountry: 527Yaounde
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member BERTOUA
BERTOUACountry: 527Bertoua
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member jules_tcha
jules_tchaCountry: 527Yaounde
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member hiacynthe
hiacyntheCountry: 527Yaounde
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member wilson_amb
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member affue_mich
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member Rameaux
RameauxCountry: 527Douala
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member diane-raissa1
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member larame
larameCountry: 527Douala
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello i live in Douala if you want to improve your french write me »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member corinne91
corinne91Country: 527Yaounde
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่