Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member ArielleD
ArielleDCountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Joanito
JoanitoCountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Kognass
KognassCountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạyfon
Ngôn ngữ đang học

« I'm statistician in ministry of commerce in my country and i want to improve my level english. »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member alima_dafi
alima_dafiCountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạybbaddn
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member razackoguele
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member gbewanou
gbewanouCountry: 536Porto Novo
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member waris_dedo
waris_dedoCountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Guy-valery
Guy-valeryCountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Jacquousky
JacquouskyCountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member alexe_kout
alexe_koutCountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member suzel01
suzel01Country: 536Abomey Calavi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Missjany
MissjanyCountry: 536Abomey Calavi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Montanus
MontanusCountry: 536Abomey Calavi
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Nicksama
NicksamaCountry: 536Porto Novo
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang họcmfe

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member damendra_o
damendra_oCountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member karasti19
karasti19Country: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Kudrat
KudratCountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member hans_dovon
hans_dovonCountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng