Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member Kognass
KognassCountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạyfon
Ngôn ngữ đang học

« I'm statistician in ministry of commerce in my country and i want to improve my level english. »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member Kudrat
KudratCountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member hans_dovon
hans_dovonCountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member ASSIATIN
ASSIATINCountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Anselme
AnselmeCountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member koffi_gnas
koffi_gnasCountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member price_marx
price_marxCountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member abdelo
abdeloCountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member paulnakpon
Ngôn ngữ có thể dạyfon
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member benola_dja
benola_djaCountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Pol-NAKPON
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member herald_sam
herald_samCountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member ismo_king
ismo_kingCountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạyddn
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member temmanuel
temmanuelCountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member MALIKIAbrazizou
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member AGBEILLE
AGBEILLECountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Cadlec
CadlecCountry: 536Cotonou
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Martin-Setondji
Ngôn ngữ có thể dạyfongej
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng