ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member Montanus
MontanusCountry: 536Abomey Calavi
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Nicksama
NicksamaCountry: 536Porto Novo
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษาmfe

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member damendra_o
damendra_oCountry: 536Cotonou
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member karasti19
karasti19Country: 536Cotonou
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Kognass
KognassCountry: 536Cotonou
การสอนภาษาfon
การเรียนรู้ภาษา

« I'm statistician in ministry of commerce in my country and i want to improve my level english. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member Kudrat
KudratCountry: 536Cotonou
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member hans_dovon
hans_dovonCountry: 536Cotonou
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member ASSIATIN
ASSIATINCountry: 536Cotonou
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Anselme
AnselmeCountry: 536Cotonou
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member koffi_gnas
koffi_gnasCountry: 536Cotonou
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member price_marx
price_marxCountry: 536Cotonou
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member abdelo
abdeloCountry: 536Cotonou
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member paulnakpon
การสอนภาษาfon
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member benola_dja
benola_djaCountry: 536Cotonou
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member Pol-NAKPON
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member herald_sam
herald_samCountry: 536Cotonou
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member ismo_king
ismo_kingCountry: 536Cotonou
การสอนภาษาddn
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member temmanuel
temmanuelCountry: 536Cotonou
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่