Legal NoticesPolyglot Club
- Siren : 789710068
- Siret : 78971006800022
- Envia un missatge
- Director de la publicació : Vincent Scheidecker

Empreses d'Allotjament:
- ONLINE SAS BP 438 75366 PARIS CEDEX 08 France.