Legal NoticesPolyglot Club
Empresa autònoma amb seu a França (Aix-en-Provence) : Vincent Scheidecker
- Tel.: 660 256 266
- Siren : 789710068
- Siret : 78971006800022
- Envia un missatge
- Director de la publicació: Vincent Scheidecker

Empreses d'Allotjament:
- ONLINE SAS BP 438 75366 PARIS CEDEX 08 France.