Các công cụ học ngoại ngữ Một khi mà bạn đã quyết định học một ngôn ngữ, điều đó có thể khó biết được công cụ nào xứng đáng để sử dụng và những cái để tránh. Ở đây bạn sẽ chọn lựa từ những công cụ miễn phí hoặc có trả phí tốt nhất. Những công cụ này được đề xuất, thử nghiệm và đánh giá bởi các thành viên trong cộng đồng của chúng tôi.

Lọc kết quả Lọc kết quả
LANGUAGES
Danh mục công cụ
Sort by