The Mystery of 给 as a Preposition- Chinese Grammar Simplified

VLOŽTE NOVÉ VIDEO!1% povedalo "dobre" (2 votes)