The Mystery of 给 as a Preposition- Chinese Grammar Simplified

ENGADE UN NOVO VÍDEO!50% dixo "BEN" (2 votes)