پاسخ دهید - Italiano

رای دهید!پاسخ داده شدهسوالات زبان
Comment on dit en italien: je suis en classe de troisième C.
پاسخ دهید
  • 2 جوابات
NataliaSpeak profile picture NataliaSpeakApril 2019

Sono in classe C di terza media. 

puffogar profile picture puffogarJune 2019
Sono nella terza classe sezione C