پاسخ دهید - Italiano

رای دهید!سوالات حل شد سوالات زبان
Comment on dit en italien: je suis en classe de troisième C.
پاسخ دهید
  • 2 جوابات
NataliaSpeak profile picture NataliaSpeak   

Sono in classe C di terza media. 

    April 201967% GOOD (2 votes)
puffogar profile picture puffogar   
Sono nella terza classe sezione C
    June 2019رای دهید!