غلط‌گیری‌ها

متن از Soosol - Français

    • Sol

    • bonjour! a´le me appelle Sol, Achentée

لطفا کمک کنید تا هر جمله تصحیح شود - Français