ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - English

100% GOOD (1 votes)ΑναπάντητοςΓλωσσική Ερώτηση
Hello Can we use ”pick up” and ”reach” instead of each other ? If yes , could you please make me some simple examples?
ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  • 1 απαντήσεις
will_stewa profile picture will_stewa5 εβδομάδες πριν
I need some more context to answer that.