Country: ItalyItaly - Mạng lưới Polyglot

Điền tên thành phố của bạn: TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP NHÓM MỚI TẠI ĐÂY!
Chào mừng Italy tới mạng lưới Polyglot
Lời nhận xét
 • 293 Lời nhận xét
piratina profile picture piratina   
Hello, I live in Agliè and I need to learn English.I can teach Italian.
  September 2016
sofia_bran profile picture sofia_bran   
Hi guys! I'm Sofia, I live in italy and I speak italian. I would be really happy to improve my english
  February 2017
 • Parisssa profile picture Parisssa   
  Hi Sofia Recently I was in Italy and I was interested to learn Italian . I can teach you Enflish .
   February 2017
Các sự kiện

Don't miss: POLYGLOT SKI 2019!
POLYGLOT SKI 2019
Thành viên
 • RobertoSk profile picture
 • Giovanni80 profile picture
 • RICCARDO1987 profile picture
 • pellizzeri profile picture
 • Capaneo profile picture
 • FulvioPaolo profile picture
 • carolina_l3 profile picture
 • AngeloFRN profile picture
 • yco85 profile picture
 • Giorgiavern97 profile picture
 • Glompi profile picture
 • Zary profile picture
 • Stefania90 profile picture
 • Gerino profile picture
 • chiarav profile picture
 • andy_002 profile picture
 • Kerepo profile picture
 • Claudio_Roma profile picture
 • JackDeLarge profile picture
 • Melville profile picture
 • Roxn profile picture
 • Vuoto profile picture
 • pikkolamarty profile picture
 • FlavianaLM profile picture
 • danielegali profile picture
 • Paolochi profile picture
 • Maybe08 profile picture
 • seltmar profile picture
 • Elecavi profile picture
 • Oykumasal profile picture
 • austiros profile picture
 • agatapalomba profile picture
 • Alex_Santa profile picture
 • BLD89 profile picture
 • Carla2222 profile picture
 • ya_ez profile picture