Italy - Mạng lưới Polyglot

TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP NHÓM MỚI TẠI ĐÂY!Điền tên thành phố của bạn:
Chào mừng Italy tới mạng lưới Polyglot
Lời nhận xét
  • 293 Lời nhận xét
piratina profile picture piratinaSeptember 2016
Hello, I live in Agliè and I need to learn English.I can teach Italian.
sofia_bran profile picture sofia_branFebruary 2017
Hi guys! I'm Sofia, I live in italy and I speak italian. I would be really happy to improve my english
  • Parisssa profile picture ParisssaFebruary 2017
    Hi Sofia Recently I was in Italy and I was interested to learn Italian . I can teach you Enflish .