Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member chithmini
chithminiCountry: 501Kegalle
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi Every one and I'm Chithmini from Sri Lanka.I would like to talk with anyone from any country.Nice to meet you...... »

430 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member raji_tz
raji_tzCountry: 501Colombo
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member wmd_pushpa
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member damithdu
damithduCountry: 501Colombo
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Sudheera_vijedasa
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

230 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Sonic_SUSL
Sonic_SUSLCountry: 501Colombo
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member J_Herchel_K
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I am from Sri Lanka and my native language is Sinhala. Though my native language is sinhala I studied and brought of in English speaking home. As a re... »

430 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member Sarubabi
SarubabiCountry: 501Jaffna
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Attitude is everything »

230 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Tanushi
TanushiCountry: 501Ruwanwella
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member savinds
savindsCountry: 501Kandy
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Part-time superhero ⚡️ Full time dreamer ???? »

590 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member lakmali_su
lakmali_suCountry: 501Avissawella
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member Little_Panda_Myra
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello! I'm a Sri Lankan girl who loves to learn languages. If there is anybody who wants to learn the Sinhala language, I love to help :) I have a yo... »

2 590 Điểm (8%)

Gửi tin nhắn


member Indrajith
IndrajithCountry: 501Colombo
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member GMM
GMMCountry: 501Colombo
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member s3shalika
s3shalikaCountry: 501Pannipitiya
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member dines_kuma
dines_kumaCountry: 501Moratuwa
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member Sameerar
SameerarCountry: 501Colombo
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member sudesh_wij
sudesh_wijCountry: 501කොළඹ
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng