Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member chithmini
chithminiCountry: 501Kegalle
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi Every one and I'm Chithmini from Sri Lanka nice to talk with any friends. Nice meet you!!!!!!! »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member jude_silva
jude_silvaCountry: 501Negombo
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Helllo, I am Jude from Sri Lanka, age 46 plus, I am Christian person, working at one of Travel & Tour company as Manager ( small Sector) , I have 15 ... »

Điểm tin cậy: 400 (2%)

Gửi tin nhắn


member Oshannipun
OshannipunCountry: 501Polonnaruwa
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello, I'm Oshan from Sri Lanka. I am 18 years old and I'm still schooling. I study Biology , Physics , Chemistry and English. Traveling, photograp... »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member vandna_jam
vandna_jamCountry: 501Colombo
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Kavindi
KavindiCountry: 501Colombo
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member thava_kuma
thava_kumaCountry: 501Bandarawela
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member darshana500
darshana500Country: 501Ratnapura
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member thamali
thamaliCountry: 501Kandy
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Buddhimachalanu
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Shamalslt
ShamalsltCountry: 501Colombo
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member malith_aye
malith_ayeCountry: 501Homagama
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member suraj_silv
suraj_silvCountry: 501Galgamuwa
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Isecdonaldine
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member priyantha11
priyantha11Country: 501Ambalangoda
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member MaraLievett
MaraLievettCountry: 501Panadura
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member raji_tz
raji_tzCountry: 501Colombo
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member home-1234
home-1234Country: 501Ambalangoda
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member wmd_pushpa
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng