دوست پیدا کنید

Find Language Exchange Penpals!
نتایج جستجوی شما نتایج فیلتر شده
  • یافته ها (آخرین افرادی که متصل شده اند در ابتدا نمایش شوند)
member thamali
thamaliCountry: 501Kandy
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Buddhimachalanu
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member chithmini
chithminiCountry: 501Kegalle
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Hi Every one and I'm Chithmini from Sri Lanka and nice to be a friend with anyone! Nice meet you!!!!!!! »

امتیاز اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member Shamalslt
ShamalsltCountry: 501Colombo
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member malith_aye
malith_ayeCountry: 501Homagama
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member suraj_silv
suraj_silvCountry: 501Galgamuwa
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member Isecdonaldine
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member priyantha11
priyantha11Country: 501Ambalangoda
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member MaraLievett
MaraLievettCountry: 501Panadura
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member raji_tz
raji_tzCountry: 501Colombo
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 0 (0%)

پیام ارسال کنید


member home-1234
home-1234Country: 501Ambalangoda
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member wmd_pushpa
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member damithdu
damithduCountry: 501Colombo
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member Sudheera_vijedasa
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member Sonic_SUSL
Sonic_SUSLCountry: 501Colombo
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


member J_Herchel_K
زبان تدریسی
آموختن زبان

« I am from Sri Lanka and my native language is Sinhala. Though my native language is sinhala I studied and brought of in English speaking home. As a re... »

امتیاز اعتماد: 430 (2%)

پیام ارسال کنید


member Sarubabi
SarubabiCountry: 501Jaffna
زبان تدریسی
آموختن زبان

« Attitude is everything »

امتیاز اعتماد: 230 (1%)

پیام ارسال کنید


member Tanushi
TanushiCountry: 501Ruwanwella
زبان تدریسی
آموختن زبان

امتیاز اعتماد: 30 (1%)

پیام ارسال کنید


هر کشوری
1.
1.
جستجوی پیشرفتهجستجوی پیشرفته

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
از تا
بله 
بله