Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member Yyy6516
Yyy6516Country: 522Muscat
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi .. I'm Younis from sultanate of Oman. I speak Arabic as a mother tongue. I can speak English. French and Spanish. Welcome to my account »

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Radian
RadianCountry: 522Muscat
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« looking for new friends to improve ourselves, with pure words »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member 3ly_02
3ly_02Country: 522Muscat
Ngôn ngữ có thể dạyarz
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member zainanb
zainanbCountry: 522Muscat
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Mkmkm
MkmkmCountry: 522Muscat
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member MOHAMMED24
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Ameer788
Ameer788Country: 522Salalah
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Khayalhalim
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Barwani
BarwaniCountry: 522Muscat
Ngôn ngữ có thể dạyacx
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Jumana79
Jumana79Country: 522Muscat
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member ghaidaa_az
Ngôn ngữ có thể dạyarz
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member dllnxz
dllnxzCountry: 522Muscat
Ngôn ngữ có thể dạyacxafb
Ngôn ngữ đang học

« A smart girl does not give up. »

Điểm tin cậy: 430 (2%)

Gửi tin nhắn


member hafs
hafsCountry: 522Muscat
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Abureem
AbureemCountry: 522Muscat
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member dahab_raza
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member hash2020
hash2020Country: 522Muscat
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member tanweergcc
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member saidfd44
saidfd44Country: 522Muscat
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng