Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member Goldenrose2020
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member sara_sara4
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Khayalhalim
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member musallm10
musallm10Country: 522Salalah
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Abdulameer
Ngôn ngữ có thể dạyarz
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Ameer788
Ameer788Country: 522Salalah
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Zeko12
Zeko12Country: 522Muscat
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member sulieman_r
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Speaking Arabic and English in a daily base. Having the ambitious to learn Spanish and looking for someone to teach me »

Điểm tin cậy: 480 (2%)

Gửi tin nhắn


member Marwah98
Marwah98Country: 522Muscat
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 50 (1%)

Gửi tin nhắn


member KHADIJA22
KHADIJA22Country: 522Muscat
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member sshcool
sshcoolCountry: 522Muscat
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member yonca06
yonca06Country: 522Muscat
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member qais_al_sa
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member sulaiman_s
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member ahmed_alho2
Ngôn ngữ có thể dạyafb
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member fb_1569456773
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member rafatabdlwahhap
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Hilal1986
Hilal1986Country: 522Salalah
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« I am here to improve my english and to make new friends, also I ready to teach Arabic language. »

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng