Philippines - Mạng lưới Polyglot

TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP NHÓM MỚI TẠI ĐÂY!Điền tên thành phố của bạn:
Chào mừng Philippines tới mạng lưới PolyglotMabuhay Ka !! Kaibigan


Lời nhận xét
 • 33 Lời nhận xét
fb_1480449295 profile picture fb_1480449295April 2017
Hello
xxor188 profile picture xxor188February 2017
hi
mandi_loui profile picture mandi_louiOctober 2016
Hello? Anybody there?
Gracehai profile picture GracehaiSeptember 2016
Hello everyone
amiellito profile picture amiellitoJanuary 2014
hello everybody. sino rito marunong mag french na pwede makapraktis ng pangungusap? kapihan tayo! libre kita kung trip mo
cheri3eLaura profile picture cheri3eLauraOctober 2013
Hi! Kumusta kayo? Nag-aaral ako ng Nihongo
melow87 profile picture melow87November 2013
Hello there everyone..(^_^)
Blu3bLaze profile picture Blu3bLazeAugust 2013
Hello & Mabuhay!
Thành viên
 • enzoclopedia profile picture
 • Ennui26 profile picture
 • haaiah21 profile picture
 • artsybxts profile picture
 • Nette profile picture
 • James007 profile picture
 • joao_marco2 profile picture
 • sherbchic profile picture
 • Mavisss profile picture
 • elreyjeff profile picture
 • AbegailAda27 profile picture
 • castlefaith profile picture
 • margaret_s3 profile picture
 • paul_sevil profile picture
 • ateng_bhie profile picture
 • eloisa_rol profile picture
 • TeacherLuke profile picture
 • janeeedeee profile picture
 • Mephisto61 profile picture
 • henry_kho profile picture
 • Jhenna1808 profile picture
 • christoper profile picture
 • tilleyy profile picture
 • Ainu_Itak profile picture
 • genrev_san profile picture
 • Sigma2020 profile picture
 • freya_03 profile picture
 • Claireyyy profile picture
  krj
 • riel_oroni profile picture
 • Malare profile picture
 • NikiS_1337 profile picture
 • Lanse profile picture
 • cochonorange profile picture
 • kianronquillo profile picture
  bcl
 • MJTorre101 profile picture
 • nicole_jul profile picture

Rosetta Stone UK Basic Offer

Họ nói đến chúng tôi!

Media coverage - Polyglot Club