Philippines - Mạng lưới Polyglot

TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP NHÓM MỚI TẠI ĐÂY!Điền tên thành phố của bạn:
Chào mừng Philippines tới mạng lưới PolyglotMabuhay Ka !! Kaibigan


Lời nhận xét
 • 33 Lời nhận xét
fb_1480449295 profile picture fb_1480449295April 2017
Hello
xxor188 profile picture xxor188February 2017
hi
mandi_loui profile picture mandi_louiOctober 2016
Hello? Anybody there?
Gracehai profile picture GracehaiSeptember 2016
Hello everyone
amiellito profile picture amiellitoJanuary 2014
hello everybody. sino rito marunong mag french na pwede makapraktis ng pangungusap? kapihan tayo! libre kita kung trip mo
cheri3eLaura profile picture cheri3eLauraOctober 2013
Hi! Kumusta kayo? Nag-aaral ako ng Nihongo
melow87 profile picture melow87November 2013
Hello there everyone..(^_^)
Blu3bLaze profile picture Blu3bLazeAugust 2013
Hello & Mabuhay!

Họ nói đến chúng tôi!

Media coverage - Polyglot Club
 • Không có buổi họp nhóm nào được tìm thấy tại Philippines.
Tạo sự kiện (Philippines)
Thành viên
 • ChrisForthewin profile picture
 • senorlorenzo profile picture
 • kurt_zande profile picture
 • McVillaluz profile picture
 • Nette profile picture
 • Imeekimiee profile picture
 • tanya_mac profile picture
 • elreyjeff profile picture
 • Templar9295 profile picture
  war
 • abbie_jhon profile picture
 • Mohalovo89 profile picture
 • Gelayaraneta profile picture
 • Sharlette profile picture
  ceb
 • Jeffpyoung profile picture
 • jaimeespanola profile picture
 • KarenPalma profile picture
 • prince_jon profile picture
 • kei_quinal profile picture
  ceb
 • danielo_vi profile picture
 • TeacherLuke profile picture
 • phoebe_mer profile picture
 • eschermb profile picture
 • glyzie profile picture
 • Ennui26 profile picture
 • Lynnce profile picture
 • mariaaskie profile picture
  ceb
 • life28 profile picture
 • djourneyph profile picture
 • Mhiam profile picture
  psp
 • paul_sevil profile picture
 • mariana18 profile picture
 • aikaangeles profile picture
 • hibiki21 profile picture
 • syl_p_brow profile picture
 • Venes98 profile picture
 • adrieljosh profile picture