Philippines - Polyglot Network

Welcome to Philippines Polyglot Network!Mabuhay Ka !! Kaibigan


Пікірі
  • 33 Пікірі
amiellito profile picture amiellitoJanuary 2014
hello everybody. sino rito marunong mag french na pwede makapraktis ng pangungusap? kapihan tayo! libre kita kung trip mo
cheri3eLaura profile picture cheri3eLauraOctober 2013
Hi! Kumusta kayo? Nag-aaral ako ng Nihongo
melow87 profile picture melow87November 2013
Hello there everyone..(^_^)