Turkish

Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): Türkçe / Türk dili
Cách gọi khác: Osmanli, Turki, Türkçe, Anatolian, Istanbul Turkish, Türkisch
Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: Turkey