Russian ➡ Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): Русский язык / Русский
➡ Cách gọi khác: Eluosi, Olossu, Russ, Russit, Rusijos, Krievu, Okhu-in, Rosyjski, Rusija, Rosiys'kyy, Rossiya
➡ Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: Russian Federation
➡ Lessons - Русский язык / Русский

Những câu hỏi

Русский язык
🙏 How do you say "Please" in Russian?
2 tuần trước
Русский язык
Tengo una pregunta. Alguien ha aprendido ruso sol@...
2 tuần trước
Русский язык
Tengo una pregunta
2 tuần trước
Русский язык
Hi, I am currently learning russian as a beginner....
3 tuần trước
Русский язык
What’s some stuff to know about Russian grammar?
Tháng trước
Русский язык
🕒 How do you Express the Past in Russian?
September 2022
Русский язык
Resource List for Learning Russian
August 2022
Русский язык
✓❌ How do you say "Yes" and "No" in Russian?
August 2022
Русский язык
Meaning of самый умный [samyy umnyy]
May 2022