Russian Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): Русский язык / Русский
Cách gọi khác: Eluosi, Olossu, Russ, Russit, Rusijos, Krievu, Okhu-in, Rosyjski, Rusija, Rosiys'kyy, Rossiya
Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: Russian Federation