Russian ➡ Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): Русский язык / Русский
➡ Cách gọi khác: Eluosi, Olossu, Russ, Russit, Rusijos, Krievu, Okhu-in, Rosyjski, Rusija, Rosiys'kyy, Rossiya
➡ Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: Russian Federation
➡ Lessons - Русский язык / Русский