Russian ➡ Native language names (autonyms): Русский язык / Русский
➡ Other names for this language: Eluosi, Olossu, Russ, Russit, Rusijos, Krievu, Okhu-in, Rosyjski, Rusija, Rosiys'kyy, Rossiya
➡ Ang wikang ginagamit sa mga bansa ay ang sumusunod: Russian Federation
➡ Mga Aralin - Русский язык / Русский