English - Kurdish (some translations)

SHTONI NJË XHIRIM TË RI!23 % thanë se është "I MIRË" (13 votes)