English - Kurdish (some translations)

PŘIDEJTE VIDEO!23% řekli "DOBRÉ" (13 votes)