GIVE ANSWERS - 官話

Bầu chọn ngay!Đã trả lờiCâu Hỏi Về Ngôn Ngữ
你也想来我家吗。 why in this phrase didn’t use 的 as possessive, why it’s not 你也想来我(的)家吗?
GIVE ANSWERS
  • 1 các câu trả lời