Hebrew ➡ Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): עברית
➡ Cách gọi khác: Israeli
➡ Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: Israel
➡ Lessons - עברית