Hebrew ➡ Native language names (autonyms): עברית
➡ Other names for this language: Israeli
➡ Ang wikang ginagamit sa mga bansa ay ang sumusunod: Israel
➡ Mga Aralin - עברית