German

Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): Deutsch
Cách gọi khác: Alemán, Deutsch, Allemand, Duits, Alemão, Tedesco, Tudestg, Nemec, Tysk, Német, Nemetskiy, Däitsch, Niemiec, Germana, Nemški, Nemec, Nimets'kyy
Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: Germany