French ➡ Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): Français
➡ Cách gọi khác: Francès, Français, Frans, Französisch, Francese, Francés, Barang, Frantsay
➡ Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: France
➡ Lessons - Français