French Tên ngôn ngữ mẹ đẻ (tên gốc): Français
Cách gọi khác: Francès, Français, Frans, Französisch, Francese, Francés, Barang, Frantsay
Ngôn ngữ này được sử dụng trong các nước sau: France