learn basis

SHTONI NJË XHIRIM TË RI!88 % thanë se është "I MIRË" (50 votes)
Comments
  • 18 Komente
RRob profile picture RRobOctober 2019
I am drinking after sushi rolls, sake.
fb_1587088864 profile picture fb_1587088864April 2020
Hello
Phitchaya profile picture PhitchayaDecember 2019
I like sushi rolls too.
med_hormis profile picture med_hormisMarch 2019

I don't like sushi lolll

med_hormis profile picture med_hormisMarch 2019

I don't like sushi ????????????

moh_bo_bas profile picture moh_bo_basOctober 2017
hhhhhhhh he teach us how we eat a suchy rolls
EdwingCalero profile picture EdwingCaleroMay 2017
I want ten sushy rolls righ now
ohhh yummi