ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - English

100% GOOD (2 votes)Επιλυμένη απορία / απαντημένη ερώτηση Γλωσσική Ερώτηση
What does "though" mean?
  melike_23melike_23 profile picture Τον προηγούμενο μήνα
ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
 • 5 απαντήσεις
Berlusconi profile picture Berlusconi   
It depends on its position. Thus, it can change the meaning depending on where it is used. For example, "I'll leave native complete my answer, though ". Here it conveys the same idea with 'however'
Another possibility is when it is used like 'although/despite(that)'.
It's worth trying though it's risky.
It's worth trying although it's risky.
  Τον προηγούμενο μήνα100% GOOD (2 votes)
 • Doval profile picture Doval   
  Etymologically, "though" predates "although," the latter being a contraction of "all" and "though" and being equivalent to "even though."

  As for "though" itself, Merriam-Webster's Unabridged Dictionary offers two definitions when the word occurs in the pre-position: In spite of the FACT that or in spite of the POSSIBILITY that. In the post-position, it is equivalent to "however" and similar terms.
   Τον προηγούμενο μήνα
vincent profile picture vincent   
Though means But.
I'll leave native speakers complete my answer though.
  Τον προηγούμενο μήνα100% GOOD (1 votes)
 • Berlusconi profile picture Berlusconi   
  You'd better say, "I will go out even if it is raining"
   Τον προηγούμενο μήνα
 • Moufi_Da profile picture Moufi_Da   
  "I will go out though it is raining". Is it correct?
   Τον προηγούμενο μήνα