ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - English

Ψηφίστε τώρα!Επιλυμένη απορία / απαντημένη ερώτηση Γλωσσική Ερώτηση
Used to Does or Do.
ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  • 1 απαντήσεις
Turkucu profile picture Turkucu   
Hello Aline;
In English use to "do" for I, You, We, They. Use to "does" for He, She and It.
    April 2019100% GOOD (2 votes)