ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - English

Ψηφίστε τώρα!ΑπαντήθηκεΓλωσσική Ερώτηση
ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  • 1 απαντήσεις
Turkucu profile picture TurkucuApril 2019
Hello Aline;
In English use to "do" for I, You, We, They. Use to "does" for He, She and It.