ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - English

Ψηφίστε τώρα!ΑπαντήθηκεΓλωσσική Ερώτηση
Used to Does or Do.


PS: Explore free learning materials for English: Tutorial: ArtHow to use ON, AT and INComparison of AdjectivesGibraltar Timeline

ΔΩΣΤΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ