Corrections

Tekstong galing sa 0Charlotte0 - English

    • ....

    • i want to become friend with her

Pakiusap, tumulong sa pagtatama sa mga pangungusap! - English