Түзетулер

Мәтін алынған ... - English

 
    • Spare time

    • The absence of the internet helps to generate new ideas what to do in spare time

Әр сөйлемді дұрыстауға көмектесіңізші - English