Actions

Czech Language Czech Vocabulary: «Maps»

From Polyglot Club WIKI

< Language‎ | Czech‎ | Vocabulary
This lesson can still be improved. EDIT IT NOW! & become VIP
Rate this lesson:
4.00
(one vote)

Hello Czech learners,

In today's lesson we will learn some vocabulary about directions and maps.

Enjoy your learning journey!

Světové strany / Cardinal directions[edit | edit source]

 • S - 0°- Sever - north
 • SV - 45° - Severovýchod - north east
 • V - 90° - Východ - east
 • JV - 135° - Jihovýchod - south east
 • J - 180° - Jih - south
 • JZ - 225° - Jihozápad - south west
 • Z - 270° - Západ - west
 • SV - 315° - Severovýchod - nothwest

Druhy map / Map types[edit | edit source]

 • Glóbus - globe
 • Atlas - atlas
 • Topografická mapa - topographic map
 • Plán města - city map
 • Silniční mapa - road map
 • Mapa metra - tube map
 • Námořní mapa - nautical chart
 • Hvězdná mapa - star chart

Terminologie / Terms[edit | edit source]

 • Zeměpisné souřadnice - coordinates
 • Stupeň zeměpisné délky (Délka, zeměpisná délka) - longitude
 • Stupeň zeměpisné šířky (Šířka, zeměpisná šířka) - latitude
 • Rovník - equator
 • Poledník - meridian
 • Síť - grid

Contributors

Milste and Vincent

Last Lessons

Create a new Lesson