Tunisia - Mạng lưới Polyglot

TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP NHÓM MỚI TẠI ĐÂY!Điền tên thành phố của bạn:
Chào mừng Tunisia tới mạng lưới PolyglotLời nhận xét
 • 80 Lời nhận xét
nessrine_m profile picture nessrine_mFebruary 2019

I NEED SOMEONE TO HELP ME GET B2  OF GERMAN LANGUAGE :)

klloyd profile picture klloydSeptember 2009

Hello, I  need help to learn Tunisian Arabic, can someone help me??  Also, I  cannot read Arabic at all.

I am an English teacher too.

Thank you!


Họ nói đến chúng tôi!

Media coverage - Polyglot Club
SKI LATINO POLYGLOT 2020
 • Không có buổi họp nhóm nào được tìm thấy tại Tunisia.
Tạo sự kiện (Tunisia)
Thành viên
 • JasserDhib profile picture
  aeb
 • HussamEddine profile picture
 • ouji_heith profile picture
 • Ramata223 profile picture
 • belkiss profile picture
 • cherniAmine profile picture
 • Nesrinetn profile picture
 • Meher23 profile picture
  aeb
 • hmida_moua profile picture
  aeb
 • Saalma profile picture
 • omar_ghorb profile picture
 • siw123 profile picture
  aeb
 • Nerh profile picture
 • Mouthana profile picture
 • khaoulakhaoula profile picture
 • Mamamarwen profile picture
  aeb
 • Rached98 profile picture
 • toumi9374 profile picture
 • makmanaman profile picture
  shu
 • van_dyk profile picture
  aeb
 • amouna_sd profile picture
 • sofiene_be profile picture
  aeb
 • SARAHBENTARGEM profile picture
  aeb
 • katop_mop profile picture
  aeb
 • hamadi_bej profile picture
  aeb
 • Talel-Dhaouedi profile picture
  aeb
 • Zouoiri profile picture
  agd
 • mouhamed_f profile picture
 • Zin009 profile picture
  aeb
 • insen profile picture
 • faten_touh profile picture
 • Sabeducation profile picture
 • idriss_khl profile picture
  aeb
 • VeryAmir profile picture
 • rami_zaoue profile picture
 • ramzi_drid profile picture