ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member RoseBurns
RoseBurnsCountry: 524Cape Town
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hello.Hallo.Bonjour.I am a native English and Afrikaans speaking looking to learn French.I am willing to help anyone with my native languages. »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 450 (2%)

Send Message


member Martinvdw
MartinvdwCountry: 524George
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I am learning Spanish and Romanian and can teach English and Afrikaans. I am interested to learn about the culture and lifestyle of Eastern Europe as ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 670 (2%)

Send Message


member Devlin
DevlinCountry: 524Johannesburg
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I am a down to earth person from South Africa, i keep fit 7 days a week and i love the outdoors, scary movies and having a good laugh. Love animals an... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member Hulunn
HulunnCountry: 524Johannesburg
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I love languages. And being able to connect with people in their language is very special. There are many languages that i want to learn like learn T... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 440 (2%)

Send Message


member hulunn_cho
hulunn_choCountry: 524Johannesburg
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi, English is my first language. I have Chinese and Dutch parents I would like to learn Italian, Hebrew, Mandarin and Norwegian. I love meeting an... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 400 (2%)

Send Message


member LordRatte
LordRatteCountry: 524Cape Town
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member mthandaso_
mthandaso_Country: 524Vereeniging
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member laetitia_l3
laetitia_l3Country: 524Johannesburg
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member priesty_jo
priesty_joCountry: 524Sandton
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« JOHNGAVA »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 230 (1%)

Send Message


member tyra_ramdh
tyra_ramdhCountry: 524Johannesburg
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member MAS108
MAS108Country: 524Durban
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Yolokazi
YolokaziCountry: 524Port Elizabeth
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I am fascinated about learning new languages and excited to meet people I can conversate and apply my skills with in the learning process. I am also v... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member xichavo_ch
xichavo_chCountry: 524Polokwane
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member michael_vi2
michael_vi2Country: 524Pretoria
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member drmamaphinah
drmamaphinahCountry: 524Johannesburg
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member mankind_hu
mankind_huCountry: 524Cape Town
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member vpmabunda
vpmabundaCountry: 524Pretoria
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member moses_phir
moses_phirCountry: 524Pretoria
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่