ค้นหาเพื่อน

Find Language Exchange Penpals!
ผลการค้นหาของคุณ กรองผลลัพธ์
  • นี่คือผลการค้นหาของคุณ: (Last connected members appear first)
member Skrama
SkramaCountry: 524Port Elizabeth
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I now need to focus on passing the A1 German language course. I still wish to improve my understanding of the Serbian language and I'm willing to ... »

VIP VIP SILVER MEMBERคะแนนความน่าเชื่อถือ: 28 140 (81%)

Send Message


member OfficialScragg
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« University student trying something new... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member Martinvdw
MartinvdwCountry: 524George
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I am learning Spanish and Romanian and can teach English and Afrikaans. I am interested to learn about the culture and lifestyle of Eastern Europe as ... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 670 (2%)

Send Message


member Kmatsile
KmatsileCountry: 524Johannesburg
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Shanak
ShanakCountry: 524Cape Winelands
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Yolokazi
YolokaziCountry: 524Port Elizabeth
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I am fascinated about learning new languages and excited to meet people I can conversate and apply my skills with in the learning process. I am also v... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member ZeldaJvR
ZeldaJvRCountry: 524Johannesburg
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member MalBoer
MalBoerCountry: 524Cape Town
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Kgomotso
KgomotsoCountry: 524Pretoria
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member alinky_mak
alinky_makCountry: 524Cape Town
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member Hulunn
HulunnCountry: 524Johannesburg
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I love languages. And being able to connect with people in their language is very special. There are many languages that i want to learn like learn T... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 440 (2%)

Send Message


member iam_motshe
iam_motsheCountry: 524Vereeniging
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member Devlin
DevlinCountry: 524Johannesburg
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« I am a down to earth person from South Africa, i keep fit 7 days a week and i love the outdoors, scary movies and having a good laugh. Love animals an... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 430 (2%)

Send Message


member hulunn_cho
hulunn_choCountry: 524Johannesburg
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

« Hi, English is my first language. I have Chinese and Dutch parents I would like to learn Italian, Hebrew, Mandarin and Norwegian. I love meeting an... »

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 400 (2%)

Send Message


member lonelywolf2
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member kgomotso_s
kgomotso_sCountry: 524Klerksdorp
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 0 (0%)

Send Message


member PierreS
PierreSCountry: 524Cape Town
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 30 (1%)

Send Message


member Cassababy
CassababyCountry: 524Nelspruit
การสอนภาษา
การเรียนรู้ภาษา

คะแนนความน่าเชื่อถือ: 455 (2%)

Send Message


ประเทศไหนก็ได้ or ประเทศไหนก็ตาม
1.
1.
ค้นหาขั้นสูงค้นหาขั้นสูง

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
From to
ใช่ 
ใช่