Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member panah
panahCountry: 569Panama City
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Joel_98
Joel_98Country: 569Panama City
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello. My name is Joel. I am from Panamá. I am a friendly person and like to learn new things. I am learning english so i would like to have the opo... »

430 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member Kamss
KamssCountry: 569Panama City
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

230 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member maylen_s_p
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member joseherazo04
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« José Herazo, de Panamá. Interesting in traveling to UK to improve my English. I can teach Spanish. Have a great day. »

410 Điểm (2%)

Gửi tin nhắn


member Fuller19
Fuller19Country: 569Panama
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Ruben219
Ruben219Country: 569Chiriqui
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member rebeccab
rebeccabCountry: 569Panama
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang họcajp

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Wendia
WendiaCountry: 569Panama City
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member jorge_anri
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member Julieta-Virginia
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

230 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member terpsichora
terpsichoraCountry: 569Panama City
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member alfrdmay
alfrdmayCountry: 569Panama
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

10 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member RodolfoAndres
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

230 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member marken
markenCountry: 569Panama
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member Marm05
Marm05Country: 569Panama
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

30 Điểm (1%)

Gửi tin nhắn


member cecilio_an
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


member jose_santa
jose_santaCountry: 569Changuinola District
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

0 Điểm (0%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng