Tìm bạn

Find Language Exchange Penpals!
Kết quả tìm kiếm của bạn Lọc kết quả
  • Đây là những kết quả tìm kếm của bạn: (Những thành viên kết nối gần đây sẽ được đăng đầu tiên)
member panah
panahCountry: 569Panama City
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Ambrhosine
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member Joel_98
Joel_98Country: 569Panama City
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello, I want to improve my English skills. It will be a pleasure helping you with Spanish. We can text in both languages to learn at the same time. »

Điểm tin cậy: 820 (3%)

Gửi tin nhắn


member Susset
SussetCountry: 569Panama
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Quiero aprender inglés y ruso »

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member nedhier
nedhierCountry: 569Panama
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hi, i am learning english, i would to practice it, i can help you with your spanish, my skype name nedhiervergara. »

Điểm tin cậy: 422 (2%)

Gửi tin nhắn


member jenjen91
jenjen91Country: 569Panama
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Me encantaría poder encontrar a alguien con quien poder aprender otros idiomas en especial inglés y francés :). Y yo te ayudaría con español I would... »

Điểm tin cậy: 410 (2%)

Gửi tin nhắn


member Sam2098
Sam2098Country: 569David
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Frankensz
FrankenszCountry: 569Panama
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member noel_ramos
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« Hello everyone Im Noel and From Panama i would like to find a language partner dont hesitate to drop me a message if u want me to teach u spanish »

Điểm tin cậy: 200 (1%)

Gửi tin nhắn


member axel_chang
axel_changCountry: 569Panama City
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member Kamss
KamssCountry: 569Panama City
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 230 (1%)

Gửi tin nhắn


member maylen_s_p
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


member joseherazo04
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

« José Herazo, de Panamá. Interesting in traveling to UK to improve my English. I can teach Spanish. Have a great day. »

Điểm tin cậy: 410 (2%)

Gửi tin nhắn


member Fuller19
Fuller19Country: 569Panama
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Ruben219
Ruben219Country: 569Chiriqui
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member rebeccab
rebeccabCountry: 569Panama
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang họcajp

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member Wendia
WendiaCountry: 569Panama City
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 30 (1%)

Gửi tin nhắn


member jorge_anri
Ngôn ngữ có thể dạy
Ngôn ngữ đang học

Điểm tin cậy: 0 (0%)

Gửi tin nhắn


Bất kì quốc gia nào
1.
1.
Tìm kiếm nâng caoTìm kiếm nâng cao

ICQ MSN Yahoo Skype AIM Gtalk 
Từ đến
Vâng 
Vâng