Oman - Mạng lưới Polyglot

TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP NHÓM MỚI TẠI ĐÂY!Điền tên thành phố của bạn:
Chào mừng Oman tới mạng lưới Polyglot

Flag of Oman


Location of Oman

 

 Lời nhận xét
 • 16 Lời nhận xét
ambitious-lady profile picture ambitious-ladyJuly 2012
I hope i will learn and teach something
sulieman_r profile picture sulieman_rOctober 2016
hola .. looking for anyone to teach me spanish .. i want to learn this language
miloud_lam profile picture miloud_lamSeptember 2016
hello everybody
abu-3oof profile picture abu-3oofNovember 2012
any 1still alive in Oman!!!!!!!!
Haaaaaallooooo
abha3 profile picture abha3July 2012
will come to Oman
jlexpat profile picture jlexpatDecember 2008
It's time to wake up the Oman polyglot Team !
 • Không có buổi họp nhóm nào được tìm thấy tại Oman.
Tạo sự kiện (Oman)
Thành viên
 • Khayalhalim profile picture
 • rafatabdlwahhap profile picture
 • musallm10 profile picture
 • Hilal1986 profile picture
 • zain92 profile picture
 • KHADIJA22 profile picture
 • omania profile picture
 • ahmed_alho2 profile picture
 • malak_kh profile picture
 • hases22 profile picture
 • hanan_same profile picture
 • sky-star profile picture
 • Mohammed99099 profile picture
 • mina_mofee profile picture
 • yonca06 profile picture
 • modyas profile picture
 • retet_ghfh profile picture
 • sulieman_r profile picture
 • osama_sali profile picture
 • Rawanoo profile picture
 • saleh86 profile picture
 • Shamsa88 profile picture
 • edrees profile picture
 • hba97406 profile picture
 • coco900 profile picture
 • rdfgvcgvnxfzsjdmf profile picture
 • mulaila profile picture
 • syed_sajja profile picture
 • raamorr profile picture
 • abalsubhin2 profile picture
  acx
 • MARWANOO profile picture
 • Ruqaiya profile picture
 • Bayyan profile picture
 • Abdulhamid4 profile picture
 • Issa-hh profile picture
 • oman_king profile picture