Oman - Mạng lưới Polyglot

TỔ CHỨC MỘT BUỔI HỌP NHÓM MỚI TẠI ĐÂY!Điền tên thành phố của bạn:
Chào mừng Oman tới mạng lưới Polyglot

Flag of Oman


Location of Oman

 

 Lời nhận xét
 • 16 Lời nhận xét
ambitious-lady profile picture ambitious-ladyJuly 2012
I hope i will learn and teach something
sulieman_r profile picture sulieman_rOctober 2016
hola .. looking for anyone to teach me spanish .. i want to learn this language
miloud_lam profile picture miloud_lamSeptember 2016
hello everybody
abu-3oof profile picture abu-3oofNovember 2012
any 1still alive in Oman!!!!!!!!
Haaaaaallooooo
abha3 profile picture abha3July 2012
will come to Oman
jlexpat profile picture jlexpatDecember 2008
It's time to wake up the Oman polyglot Team !

Họ nói đến chúng tôi!

Media coverage - Polyglot Club
SKI LATINO POLYGLOT 2020
 • Không có buổi họp nhóm nào được tìm thấy tại Oman.
Tạo sự kiện (Oman)
Thành viên
 • Khayalhalim profile picture
 • SaraMoaaz profile picture
 • zain92 profile picture
 • Ameer788 profile picture
 • Marwan99 profile picture
 • zoozoo1940 profile picture
  aec
 • musallm10 profile picture
 • Murshed99 profile picture
 • rime_hassa profile picture
 • Oh97 profile picture
 • Xnr70 profile picture
 • Ahmed1922 profile picture
 • Zky profile picture
 • SUMAIYA22 profile picture
 • robinho_el profile picture
 • ISMAIL89 profile picture
 • malak_kh profile picture
 • new_editio profile picture
  arz
 • zuwena_bar profile picture
 • ashjan70 profile picture
  afb
 • fahad_alma profile picture
 • ahhhhhq201 profile picture
  acx
 • KHADIJA22 profile picture
 • qais_al_sa profile picture
 • francis_li profile picture
 • Shamsa88 profile picture
 • Alisalim profile picture
 • mohannad10 profile picture
 • saif_om profile picture
 • sshcool profile picture
 • omania profile picture
 • bayan4 profile picture
 • Goldenrose2020 profile picture
 • sara_sara4 profile picture
 • Abdulameer profile picture
  arz
 • Zeko12 profile picture