คำถาม

English
💥 NEW VERSION: report bugs here please 😉
9 ชั่วโมงที่แล้ว
English
Hi, i want to learn much better english. I can tea...
22 ชั่วโมงที่แล้ว
日本語
Hello, I am currently translating Japanese stuff a...
23 ชั่วโมงที่แล้ว
psrPortuguese Sign Language
como eu posso conversar fluentemente
เมื่อวาน
English
Cultural Topics
3 วันที่ผ่านมา
Italiano
Cuccioli di animali e altri (lupo, gatto, anastra)
3 วันที่ผ่านมา
Français
Qui veut parler avec moi en français?....pour amil...
4 วันที่ผ่านมา
官話
我应该用哪个句子* 我和你去过北京了。*我去过北京和你了。...
5 วันที่ผ่านมา
עברית
hello ’ if you need help with hebrew im her...
5 วันที่ผ่านมา