Standard Arabic ➡ Native language names (autonyms): العربية القياسية
➡ Andra namn för det här språket: Al-’Arabiyya, Literary Arabic
➡ De språks som talas i dessa länder: Saudi Arabia
➡ Lektioner - العربية القياسية