Standard Arabic

Native language names (autonyms): العربية القياسية
Други називи за овај језик су: Al-’Arabiyya, Literary Arabic
Језици који се говоре у овим државама су: Saudi Arabia