chokran merci

SHTONI NJË XHIRIM TË RI!33 % thanë se është "I MIRË" (3 votes)